nội thất kim hoàn phát

0

TỦ GỖ MDF

Tủ gỗ MDF 001
Tủ gỗ MDF 001

0

-27%
Giá: 6,200,000 8,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-79
Tủ gỗ TA-79

0

--20%
Giá: 5,400,000 4,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-78
Tủ gỗ TA-78

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-77
Tủ gỗ TA-77

0

-56%
Giá: 3,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-76
Tủ gỗ TA-76

0

-27%
Giá: 6,200,000 8,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-75
Tủ gỗ TA-75

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-74
Tủ gỗ TA-74

0

-32%
Giá: 3,900,000 5,760,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-73
Tủ gỗ TA-73

0

-39%
Giá: 5,200,000 8,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-72
Tủ gỗ TA-72

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-71
Tủ gỗ TA-71

0

-24%
Giá: 3,400,000 4,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-70
Tủ gỗ TA-70

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-69
Tủ gỗ TA-69

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-68
Tủ gỗ TA-68

0

-53%
Giá: 3,400,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-67
Tủ gỗ TA-67

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-66
Tủ gỗ TA-66

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-64
Tủ gỗ TA-64

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-63
Tủ gỗ TA-63

0

-17%
Giá: 3,500,000 4,200,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-62
Tủ gỗ TA-62

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-61
Tủ gỗ TA-61

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-60
Tủ gỗ TA-60

0

-16%
Giá: 3,800,000 4,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-59
Tủ gỗ TA-59

0

-17%
Giá: 3,500,000 4,200,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-58
Tủ gỗ TA-58

0

-16%
Giá: 3,800,000 4,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-57
Tủ gỗ TA-57

0

-17%
Giá: 5,200,000 6,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-56
Tủ gỗ TA-56

0

-29%
Giá: 8,500,000 12,000,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-55
Tủ gỗ TA-55

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-54
Tủ gỗ TA-54

0

-15%
Giá: 6,500,000 7,650,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-52
Tủ gỗ TA-52

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-51
Tủ gỗ TA-51

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-50
Tủ gỗ TA-50

0

-16%
Giá: 3,800,000 4,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-49
Tủ gỗ TA-49

0

-9%
Giá: 5,900,000 6,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-48
Tủ gỗ TA-48

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-46
Tủ gỗ TA-46

0

-15%
Giá: 5,500,000 6,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-45
Tủ gỗ TA-45

0

-16%
Giá: 3,800,000 4,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-44
Tủ gỗ TA-44

0

-15%
Giá: 3,200,000 3,750,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-43
Tủ gỗ TA-43

0

-15%
Giá: 5,900,000 6,950,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-41
Tủ gỗ TA-41

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-40
Tủ gỗ TA-40

0

-15%
Giá: 7,800,000 9,200,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-39
Tủ gỗ TA-39

0

-15%
Giá: 3,900,000 4,600,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-38
Tủ gỗ TA-38

0

-15%
Giá: 6,800,000 8,000,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-37
Tủ gỗ TA-37

0

-15%
Giá: 5,800,000 6,830,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-36
Tủ gỗ TA-36

0

-14%
Giá: 4,500,000 5,230,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-35
Tủ gỗ TA-35

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-34
Tủ gỗ TA-34

0

-15%
Giá: 5,900,000 6,950,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-33
Tủ gỗ TA-33

0

-14%
Giá: 4,500,000 5,230,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-31
Tủ gỗ TA-31

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-30
Tủ gỗ TA-30

0

-15%
Giá: 5,990,000 7,040,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-29
Tủ gỗ TA-29

0

-15%
Giá: 3,200,000 3,750,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-28
Tủ gỗ TA-28

0

-14%
Giá: 4,500,000 5,230,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-27
Tủ gỗ TA-27

0

-15%
Giá: 5,000,000 5,880,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-26
Tủ gỗ TA-26

0

-15%
Giá: 5,800,000 6,800,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-25
Tủ gỗ TA-25

0

-15%
Giá: 3,800,000 4,475,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-24
Tủ gỗ TA-24

0

-15%
Giá: 5,700,000 6,700,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-23
Tủ gỗ TA-23

0

-15%
Giá: 4,900,000 5,760,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-22
Tủ gỗ TA-22

0

-15%
Giá: 5,600,000 6,600,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-21
Tủ gỗ TA-21

0

-15%
Giá: 5,700,000 6,700,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-20
Tủ gỗ TA-20

0

-15%
Giá: 4,100,000 4,850,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-19
Tủ gỗ TA-19

0

-15%
Giá: 4,200,000 4,950,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-18
Tủ gỗ TA-18

0

-15%
Giá: 4,800,000 5,650,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-17
Tủ gỗ TA-17

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-16
Tủ gỗ TA-16

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-15
Tủ gỗ TA-15

0

-14%
Giá: 4,500,000 5,230,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-14
Tủ gỗ TA-14

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-13
Tủ gỗ TA-13

0

-15%
Giá: 5,500,000 6,500,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-12
Tủ gỗ TA-12

0

-15%
Giá: 3,200,000 3,750,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-10
Tủ gỗ TA-10

0

-15%
Giá: 4,200,000 4,950,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-09
Tủ gỗ TA-09

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-08
Tủ gỗ TA-08

0

-14%
Giá: 4,500,000 5,230,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-07
Tủ gỗ TA-07

0

-15%
Giá: 4,800,000 5,650,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-06
Tủ gỗ TA-06

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Tủ gỗ TA-05
Tủ gỗ TA-05

0

-15%
Giá: 6,200,000 7,300,000

Mua ngay

Đặc điểm của tủ gỗ 

Có khả năng chịu nước tốt:

tủ áo quần làm từ gỗ yêu cầu phải có khả năng chịu nước tốt mới sử dụng được lâu bền.

Các sản phẩm tủ gỗ tự nhiên sau quá trình được tẩm sấy, sơn bả đều có khả năng chịu nước tốt, có tuổi thọ sử dụng cao hơn các sản phẩm khác.

Thân thiện với môi trường:

Các sản phẩm tủ gỗ công nghiệp được tạo ra từ các vụn gỗ, các vụn gỗ gắn kết với nhau bằng keo chứa fomaldehyte gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người.

Sản phẩm tủ quần áo gỗ làm từ gỗ tự nhiên không sử dụng hóa chất nên rất an toàn với sức khỏe các em học sinh.

Đa dạng kích thước, mẫu mã:

Màu sắc gỗ tự nhiên thường sẽ sáng, bóng hơn các loại gỗ khác.

Các loại gỗ tự nhiên có thể dễ dàng tạo họa tiết, cắt chỉnh nên kiểu dáng cũng đa dạng hơn,

kích cỡ cũng có thể tùy chỉnh linh động theo diện tích các phòng học.

Thời gian sử dụng dài:

tủ Gỗ tự nhiên thường có thời gian sinh trưởng nhiều năm mới được khai thác nên có sự chắc chắn, rắn rỏi.

Dễ lau chùi, vệ sinh rất tiện lợi khi bạn lựa chọn để học tập, bàn học phù hợp mọi không gian của gia đình. và thích hợp cho các bé dễ dàng học tập, bố trí không gian góc học tập phù hợp dễ dàng sử dụng

chọn giá

placeholder+image hỗ trợ trực tuyến

Tin mới nhất

Mua Ghế sofa chất lượng, bền đẹp, giá cả phải chăng ở đâu?

Mua Ghế sofa chất lượng, bền đẹp, giá cả phải chăng ở đâu? Bạn muốn mua một chiếc ghế sofa...

8 mẫu sofa phòng khách đẹp thịnh hành nhất hiện nay

sofa phòng khách chất lượng và thịnh hành nhất hiện nay. sofa phòng khách xu hướng hiện đại pha chút...

ĐỊA ĐIỂM SOFA PHÒNG KHÁCH UY TÍN CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

Nội thất Kim HOàn Phát là nơi cung cấp các dòng sofa phòng khách chất lượng, uy tín, phù hợp...

CHỌN MUA SOFA PHÒNG KHÁCH TẠI QUẬN 9

Đến với chúng tôi tại nội thất Kim HOàn Phát cung cấp những mẫu sofa phòng khách chất lượng và...

Thiết kế thi công nội thất đẹp chuyên nghiệp tại HCM

Lựa chọn kích thước nội thất phù hợp với diện tích nhà: Một căn chung cư nhỏ không thể cố...

Tại sao nên chọn sofa chung cư hiện đại tại Kim Hoàn Phát

Nếu những loại sofa truyền thông thường có kích thước cồng kềnh và hoa văn khó kết hợp thì sofa...

Lựa chọn Sofa phù Hợp Với Ngôi Nhà

Chúng tôi đưa ra những giải pháp khi quý khách lựa chọn sofa cho mọi không gian. Đến với Kim...

Giới thiệu NỘi Thất Kim Hoàn Phát

 Kim Hoàn Phát tự hào là nhà sản xuất nội thất Sofa phòng khách cao cấp với mức giá...

sản phẩm khuyến mãi

sofa phòng khách 95
sofa phòng khách 95

12,000,000 đ

-21%

9,500

Mua ngay

sofa phòng khách 96
sofa phòng khách 96

12,000,000 đ

-21%

9,500

Mua ngay

sofa phòng khách 97
sofa phòng khách 97

35,000,000 đ

-50%

17,500

Mua ngay

sofa nhập khẩu 101
sofa nhập khẩu 101

45,000,000 đ

-22%

35,000

Mua ngay

ảnh bàn giao khách hàng

đăng ký mua nội thất kim hoàn phát Được giảm trừ thêm đến: ...

1.000.000

khi mua hàng